Over Irene

Irene beoefent al haar hele leven verschillende vormen van dans en beweging.

De opleiding tot authentieke Pilates trainer volgde ze in de Pilates Studio te s’ Gravenhage en Rotterdam in 2006 en 2007, onder leiding van Marjorie Oron.

Sari Mejia Santo, de dochter van Romana Kryzanowska (pupil van Joseph H. Pilates zelf) en Juanita Lopez verzorgen de seminars die tot deze opleiding horen. Irene is gediplomeerd Romana’s Pilates trainer.

Regelmatig volgt ze Continuous Professional Education workshops, en vorig jaar in Sydney, Australia. Wanneer ze maar kan volgt ze lessen bij zeer ervaren trainers, ook als ze op reis in het buitenland is.

Irene heeft les gehad van Juanita Lopez, Marjorie Oron, Jane Poerwoatmodjo, Henry Rushing, Elise Pattyn, Mariska Barnard, Javier Perez Pont, Esperanza Aparicio Romero, Cynthia Lochard, and last but not least Javier Velazquez, Pilates Rotterdam.

Sindsdien geeft Irene lessen in de Pilates methode in Wageningen, Nederland. Op verzoek geeft ze op locatie les in maatwerk, zoals voor ruiters in Drenthe, of zelfs een keer in een retraite in Mallorca, Spanje. Ook werkt ze regelmatig in de studio van Javier Velazquez, Pilates Rotterdam, en in de studio van Karen Goldvag in Breda, Transforma Pilates training.